Utforska våra villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för Floating Grip Trading ApS

Floating Grip Trading ApS, Njalsgade 76, 4, 2300 Köpenhamn S, Danmark, momsnummer 37 63 14 50 (nedan kallat "Floating Grip"), driver en webbutik på webbplatsen www.floatinggrip.com (nedan kallad "webbplatsen").

Innan du lägger en beställning i webbutiken måste du godkänna följande villkor och bestämmelser inklusive återkallelseformuläret (bilaga 1) (nedan kallat "villkor och bestämmelser"). Du godkänner villkor och bestämmelser genom att aktivt bocka i rutan och därmed bekräfta att du har läst och godkänt villkor och bestämmelser.

Genom din aktiva markering godkänner du att vi kan ge dig information (juridisk såväl som icke-juridisk) via e-post och papper - bestämt av vad vi anser mest relevant. Genom din aktiva markering accepterar du dessutom att all korrespondens med dig kan vara via elektronisk kommunikation, särskilt via e-post.

Dessa villkor och bestämmelser gäller endast om du är över 18 år och om du är en privatkund. Därför är köpet endast för eget bruk eller köpt som en gåva till andra. Du bekräftar detta genom att aktivt markera rutan och därmed acceptera villkor och bestämmelser.

FAQ

Använd den här texten för att dela information om din produkt eller fraktvillkor.

Navigera genom de omfattande villkor och bestämmelser som styr dina interaktioner med FLOATING GRIP. Se till att du har en sömlös upplevelse när du njuter av våra innovativa spelaccessoarer.